Energetická liga

Energetická liga končídůvodem je GDPR

Po sedmi letech úspěšného provozu končí projekt, který motivoval bytové domy k úsporám tepla a díky němuž jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, jak si stojí naše bytové domy.

Organizátoři by chtěli tímto poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a zejména těm, co se ho zúčastnili a zároveň se jim omluvit za jeho ukončení.

Více o ukončení Energetické ligy se dozvíte z rozhovoru, který vedla redaktorka časopisu KROK paní Alena Čechová s panem Dušanem Balajou, ředitelem společnosti I. RTN a zároveň jedním z autorů projektu.

 

Co je příčinou ukončení tohoto zajímavého projektu?

Příčinou je blížící se GDPR neboli nová pravidla na ochranu osobních údajů.

 

Ale co má Energetická liga společného s GDPR, vždyť pracuje se spotřebami vody a tepla?

Máte pravdu, podle našeho názoru se GDPR na Energetickou ligu nevztahuje, ale!!!!

Co znamená to „ale“?

Dostáváme se k samotnému nařízení. Když se jím prokoušete a najdete, co by vlastně měla být ona legislativní nařízení, tak z toho člověk není moc moudrý, protože je vše řečeno velmi obecně. Jsem přesvědčen, že v důsledku toho nastane situace – co právník, to jiný názor.

Vezmu-li v potaz, že toto by měl být vlastně jeden ze základních ústavních zákonů Evropské unie, který se týká stovek miliónů lidí, tak by měl každý občan EU po jeho přečtení jasně a jednoznačně vědět, co chce zákon říci. Pod zákonem je podepsán jistý pan Schultz, a to by měl být stejný pan Schultz, kterého Němci nezvolili za kancléře v nedávných parlamentních volbách. K tomu jim může každý, kdo se snaží uvedeným předpisem prokousat, pouze gratulovat.

A co je také důležité, je to první předpis, který automaticky vstupuje do legislativy členských států bez toho, že by ho členská země přetavila v nějaký svůj zákon. A už i v tom se právníci liší, protože jsou tací (i když v menšině), kteří říkají, že to musí být přeneseno do naší legislativy.

 

Ale pořád jsme se nedostali k tomu, co má GDPR společného s Energetickou ligou.

Dostali jsme se k tomu, protože tím společným je právě ona nejednoznačnost a různý výklad onoho předpisu.

 

Chcete říct, že na spotřeby vody a tepla se GDPR vztahuje?

To vám dnes nikdo přesně neřekne, ale na 80–90 % ano. Navíc je třeba připomenout, že jsme v posledním roce zavedli i sledování Kč/m2, a to je ve vztahu ke GDPR ještě silnější kalibr. Ale pozor, my neuvádíme hodnoty jednotlivých osob, jen průměrné hodnoty za dům.

 

To potvrzuje, že se GDPR na Energetickou ligu nevztahuje.

Jenže SVJ je naprosto specifická právnická osoba, která sdružuje jednotlivé vlastníky bytů, takže cest k různým výkladům a formulacím najdeme mnoho.

Co je však důležité,  Energetická liga vznikla pro SVJ a správce jako pomoc pro ně. A teď si vezměte, co nastane, až se GDPR chopí média. Zatím se plnou silou věnují máslu a bramborovému lihu, ochucenému trestí, kterému se právem nesmí říkat rum. Ale i tato témata jednou dojdou a potom se sdělovací prostředky vrhnou plnou silou na GDPR. A to nastane mela. K nejednotnosti právníků se přidají pokroucené výklady reportérů a ty si zase pro sebe překroutí posluchači a čtenáři, kteří ještě budou ovlivňováni z druhé strany nekompetentními politiky. K tomu se přidají informace z internetu, který už dnes je plný polopravd, lží, výmyslů a hoaxů, a máte plasticky vykresleno jaro 2018.

Výbory SVJ a správci (jedno, zda družstva nebo jiní) to schytají v první řadě. Hůře na tom bude snad pouze zdravotnictví. My proto nechceme správcům a výborům SVJ situaci ztěžovat ještě Energetickou ligou. Jak jsme si ukázali, bude úplně jedno, zda se na ni GPDR vztahuje nebo nevztahuje.

 

Tomu rozumím, ale stejně mi nejde do hlavy, proč by dnes odečty např. teplé vody měly být tajné, když dříve se běžně vyvěšovaly na nástěnky domů.

Rozdíl je v technologiích. Zatímco dříve byly k dispozici roční odečty za celý dům, na kterých opravdu nebylo nic, co by se muselo střežit, tak dnes, když technologie umožňují v podstatě on-line sledovat, kdy se lidé sprchují, popř. chodí na záchod, kdy mají vypnuté topení (= nejsou doma) apod., tak potom se k tomuto opatření budeme stavět jinak. A vlastně prudký rozvoj internetu je příčinou, proč toto opatření EU vzniklo.

My jako profesionálové v této oblasti se nemůžeme nechat ovlivňovat ani politikou ani médii.

 

Děkuji za vysvětlení a za rozhovor.

 

Alena Čechová

 

 

 

 

 

Spotřeba tepla

Rozdělení dle kategorií

VÍCE INFORMACÍ

Proč se účastnit projektu? VÝHODY?

01 EL je srovnání skutečných spotřeb tepla bytových domů za uplynulou topnou sezónu
02 EL aktualizuje každý rok hodnoty dosažené zúčastněnými domy
03 EL zohledňuje chování uživatelů (nájemců a vlastníků) bytových jednotek
04 EL vychází z rozúčtování nákladů na teplo – je kontrolována peněženkami vlastníků
05 EL promítá povětrnostní podmínky v daném místě
06 EL zobrazuje stáří a technický stav objektu
07 EL inspiruje k dosažení vyšší úspory spotřeby tepla v domě

Chci se zúčastnit

Diplom pro EL

Diplom pro EL

Informace a články

30.10.2017

Přišel dotaz: GDPR je za půl roku - proč jste neudělali ještě tento ročník?

Přišel dotaz: GDPR je za půl roku - proč jste neudělali ještě tento ročník?

Ano máte pravdu. Jenže GDPR přijde v plné sezóně rozúčtování a nikdo by se v tomto období již nemohl věnovat ukončení Energetické ligy.

14.3.2017

Loňský rok byl o 14% klimaticky náročnější

Loňský rok byl o 14% klimaticky náročnější

Již známe velmi důležitý parametr, který by měl každý účastník Energetické ligy zohlednit ve svých porovnáních a sice nárust denostupňů oproti roku 2015...

15.2.2017

Prohlédněte si vítěze ročníku 2016 pod rentgenem

Prohlédněte si vítěze ročníku 2016 pod rentgenem

V Galerii vítězných domů máte jedinečnou možnost shlédnout několikanásobného vítěze Energetické ligy na termovizních snímcích. Určitě to stojí za to.

3.1.2017

Zhodnocení ročníku 2016

Zhodnocení ročníku 2016

Zhodnocení loňského ročníku najdeme u našeho mediálního partnera NETPRESS na informačním portálu OKOLO BYTU.

1.12.2016

Letošní ročník Energetické ligy je uzavřen a vyhodnocen.

Letošní ročník Energetické ligy je uzavřen a vyhodnocen.

30.11.2016 skončil již, v pořadí šestý, ročník Energetické ligy, kterou pořádá Družstevní marketingové sdružení ČR. Internetové soutěže se v letošním ročníku...

ARCHÍV NOVINEK

Mediální partneři

Přistoupením k pravidlům projektu Energetická liga (dále jen „projekt“) udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu Vaší účasti v projektu, aby zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce pro své marketingové účely, k optimalizaci své nabídky a pro použití v rámci projektu, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@energetickaliga.cz nebo na info@irtn.cz

×